INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PRO JEDNOTLIVCE A DVOJICE

Charakteristika výuky:

Ve výuce upřednostňujeme komunikativní metodu. Důraz je kladen na pohotovost a jistotu v ústním projevu na bázi solidního zvládnutí gramatické a lexikální struktury jazyka. Pokud je to pro zákazníky důležité, věnuje se přiměřená pozornost i projevu písemnému. Využívají se osvědčené programy většinou zahraniční provenience s přihlédnutím k potřebám a požadavkům zákazníka včetně zaměření výuky na specifickou odbornou problematiku různých profesí. Výukové postupy školy vedou k naplnění kritérií Společného referenčního rámce pro výuku jazyků EU.

Organizační formy výuky:

Program, učební materiály, frekvence, rozvrh a místo konání výuky se řídí dle individuálního přání zákazníka. Lektoři docházejí na místo výuky stanovené zákazníkem, zpravidla na pracoviště nebo do bydliště zákazníka.

Vyučující:

Domácí i zahraniční lektoři s odpovídajícími odbornými schopnostmi. Domácí lektoři jsou zpravidla absolventy studia jazyků na filozofických a pedagogických fakultách, zahraniční lektoři jsou zpravidla absolventy zahraničních univerzit, jsou držitelé certifikátu o způsobilosti repliky hodinek rolex pro výuku jazyků a soustavně a úspěšně se zabývají výukou svého mateřského jazyka.

Finanční podmínky:

Orientační cena za 1 vyučovací hodinu (45 min.) - cca 450 Kč.

Finální cena závisí na rozvrhu, místě a zaměření výuky.

Minimální délka jedné lekce – 60 min., minimální objem sjednané výuky – 10x90 min. nebo 15x60 min.

Nabízíme úvodní demonstrační lekci 1x60 min., po této lekci se zákazník rozhodne, zda souhlasí s programem výuky a osobou vyučujícího.