VÝUKA PRO FIRMY A ORGANIZACE

Charakteristika výuky:

Ve výuce upřednostňujeme komunikativní metodu. Důraz je kladen na pohotovost a jistotu v ústním projevu na bázi solidního zvládnutí gramatické a lexikální struktury jazyka. Pokud je to pro zákazníky důležité, věnuje se přiměřená pozornost i projevu písemnému. Využívají se osvědčené programy většinou zahraniční provenience s přihlédnutím k potřebám a požadavkům účastníků kurzů. Výukové postupy školy vedou k naplnění kritérií Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků EU a podle těchto kritérií jsou hodnoceni i účastníci jazykových kurzů. Dle potřeb zákazníka vedou lektoři přehledy docházky účastníků, podle dohody buď jednou nebo dvakrát ročně se provádějí testy pro kontrolu zvyšování jazykové úrovně účastníků.

Organizační formy výuky:

Vyučující:

Domácí i zahraniční lektoři s odpovídajícími odbornými schopnostmi. Domácí lektoři jsou zpravidla absolventy studia jazyků na filozofických a pedagogických fakultách, zahraniční lektoři jsou zpravidla absolventy zahraničních univerzit, jsou držitelé certifikátu o způsobilosti pro výuku jazyků a soustavně a úspěšně se zabývají výukou svého mateřského jazyka.

Finanční podmínky:

Orientační cena za 1 vyučovací hodinu (45 min.): - cca 470 Kč + DPH
Finální cena závisí na rozvrhu, místě a zaměření výuky, poskytujeme množstevní a věrnostní slevy.
Nabízíme repliky tag heuer bezplatnou úvodní lekci, na které se zájemci seznámí s osobou lektora, dohodnou se na programu a zaměření výuky, vyberou učební materiály. Lektor je nominován do výuky až po odsouhlasení zákazníkem.

Učební materiály

Zajišťujeme v rámci komplexního servisu včetně rozřazovacích testů.